Wystawa prac archeologicznych w Bezławkach

Wystawa prac archeologicznych w Bezławkach

W dniu 6 lipca br. odbyło się  otwarcie wystawy przygotowanej przez Uniwersytet Gdański. Materiał był przygotowywany od 2008 roku przez Instytut Archeologii, a prowadzonymi badaniami terenowymi kierował dr Arkadiusz Koperkiewicz. Podczas uroczystości zaprezentowano pokaz zrekonstruowanych instrumentów muzycznych z XVI w.  Następnego dnia w  Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce miało miejsce sympozjum naukowe „Bezławki – ocalić od zapomnienia”. W kościele w Bezławkach można było wysłuchać  Koncertu z Muzyką Dawną „Gościu siądź pod mym liściem…” Jan Kochanowski w dźwiękach swojej epoki.