Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców – VI edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców – VI edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie organizuje VI edycję Akcji „Sprzątanie lasów”, która odbędzie się
w dniu 2 października 2021 r., na terenie kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Uczestnikami akcji będą dzieci i młodzież z naszego powiatu. W trakcie akcji zorganizowane zostaną piesze wycieczki w kilku punktach kompleksów leśnych powiatu kętrzyńskiego. Podczas nich uczestnicy będą zbierać odpady, które zostaną przekazane lokalnym przedsiębiorstwom odbierającym odpady. Zwieńczeniem „Sprzątania lasów” będzie wspólny piknik na plaży gminnej w Czernikach. Wówczas animatorzy przeprowadzą dla dzieci gry i zabawy o charakterze ekologicznym. Podczas pikniku nie zabraknie rozmów i dyskusji na temat właściwego postępowania na rzecz ochrony środowiska.

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 19 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie to 10 000,00 zł.