X sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

X sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Trwa X sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie, podczas której po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok z udziałem mieszkańców powiatu, Rada podejmować będzie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kętrzynie wotum zaufania.
Rada Powiatu po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 r., zadecyduje również o udzieleniu Zarządowi Powiatu w Kętrzynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Pełen porządek obrad znajduje się pod adresem: http://starostwo.ketrzyn.pl/?p=4896

Relację na żywo będzie można oglądać natomiast pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=ketrzynspsesja