XI Sesja Rady Powiatu            w Kętrzynie

XI Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Podczas XI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, Radni Powiatu Kętrzyńskiego dokonali szczegółowej analizy i oceny rynku pracy i bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim.

W trakcie trwania obrad, zostały podjęte uchwały m.in. dotyczące:

  • zatwierdzenia znaku promocyjnego  (logo ) Powiatu Kętrzyńskiego oraz zasad jego wykorzystania. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  • założenia  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, który zostanie utworzony dnia 1 sierpnia 2019r .