XLVII Sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego

XLVII Sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie radni zapoznali się z informacją o bieżącej sytuacji epidemicznej w Powiecie Kętrzyńskim. Ponadto określono zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Dodatkowo ze środków finansowych pochodzących z darowizn, udzielono wsparcia finansowego gminom z Powiatu Kętrzyńskiego na pomoc świadczoną na rzecz obywateli Ukrainy.

XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie na zdjęciu od lewej: Alina Janiszewska Radna Rady Powiatu w Kętrzynie, Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyńśki
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu Jarosław Podgórski
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu Ewelina Łukaszewicz- Radca Prawny, Joanna Mazurowska - Sekretarz , Bogusław Lichocki - Skarbink
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.Na zdjęciu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Wicestarosta Andrzej Lewandowski
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Olenkowicz, Urszula Baraniecka, Piotr Węglarski - Radni Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu  Radni Rady Powiatu w Ketrzynie od lewej: Mirosław Bobrowski, Ryszard Kawczyński, Leszek Szewczuk, Łukasz Wiśniewski
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu Radni Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu Olga Wanago - Radna Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu od lewej: Alina Janiszewska - Radna Rady Powiatu w Kętrzynie, Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński, Andrzej Lewandowski - Wicestarosta, Krzysztof Tytman - Radny Rady Powiatu w Ketrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie na zdjęciu Mirosław Bobrowski Radny Rady Powiatu w Kętrzynie
XLVII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Na zdjęciu od lewej: Alina Janiszewska - Radna Rady Powiatu w Kętrzynie, Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński, Andrzej Lewandowski -  Wicestarosta, Krzysztof Tytman- Radny Rady Powiatu w Kętrzynie, Olga Wanago - Radna Rad Powiatu w Kętrzynie,Jarosław Podgórski - Radny Rady Powiatu w Kętrzynie,Piotr Soćko - Radny Rady Powiatu w Kętrzynie.