XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Podczas XVI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie zostały przedstawione informacje m.in. na temat Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.

Radni dyskutowali m.in. nad uchwałą w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Stałym punktem powiatowej sesji były również informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.