XVIII Ogólnopolski Tydzień  Czytania  Dzieciom

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

/O sporcie się nie rozmawia, sport się czynnie uprawia ,

Dbałość o kondycję ciała na giętkość umysłu działa./

W piątek 07.06.2019 r.  odbyła się u nas impreza z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie”.
Gościliśmy dzieci ze SP nr 1 oraz SP „Klucz” wraz z opiekunami , a w przygotowaniu wydarzenia pomogła nam młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy, której bardzo  dziękujemy.

Rozpoczęliśmy – tradycyjnie – od czytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima, a następnie przeszliśmy do różnych konkurencji (m.in. wędrówki z piłeczkami, odnajdywanie i rozwiązywanie zagadek ukrytych na terenie parku, czytanie wierszy ukrytych w drzewkach oraz układania z rozsypanek literowych nazwisk sportowców).

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprawnościowy przyszłych żołnierzy.

Na koniec każdy z uczestników otrzymał miły upominek.

W imprezie wzięło udział około 100 osób.

Tekst: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie