XXIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

XXIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Za nami XXIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie, podczas której przedstawiono m. in. informację na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Uchwalono także szereg uchwał:

a) w sprawie ustosunkowania się do wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie;
b) w sprawie przyjęcia „Strategii elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020 – 2036”;
c) w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;
d) w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;
e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
g) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z przebiegu wczorajszej sesji: