XXIX Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXIX Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj przeprowadzono po raz kolejny całkowicie zdalną XXIX sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Podczas obrad starosta kętrzyński Michał Kochanowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego w okresie międzysesyjnym. Zaprezentowano informację na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. W trakcie obrad samorządowcy powiatu kętrzyńskiego głosowali nad uchwałami w sprawach:

a) delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

b) zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

c) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodka interwencji kryzysowej oraz mieszkania chronionego treningowego;

d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

f) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;

 g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wszystkie procedowane uchwały na XXIX sesji zostały przyjęte.

Pod koniec obrad radni złożyli wszystkim samorządowcom i mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego życzenia świąteczne.