XXXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

19 sierpnia 2021r. odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie podczas której zostały przedstawione informacje na temat dotyczącej bieżącej działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim.

Radni podjęli szereg uchwał w sprawach:

a) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

b) oceny ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021;

d) utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego;

e) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;

f) udzielenia dotacji w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;

h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie