Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku

Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku

Uchwałą Nr 343/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie ustalił listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020. Zadania przyjęte do realizacji są następujące:

  1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla OSP: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany.
  2. W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…”.
  3. Wydanie albumu „Reszel i okolice – wczoraj i dziś” przedstawiającego archiwalne, przedwojenne pocztówki z Reszla i gminy Reszel oraz fotografie współczesne wykonane w tym samym ujęciu.

Uchwała Nr 343/2019 Zarządu Powiatu w Ketrzynie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020.