Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostały wręczone świadectwa z czerwonym paskiem i dyplomy. Najlepszy wynik pod względem średniej ocen w klasie osiągnęła klasa III Ebc, której wychowawcą jest D. Bazyluk.
Dyrektor Irena Hadziewicz podziękowała nauczycielom za pracę w roku szkolnym, uczniom życzyła udanych wakacji, ale też zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie ich letniego wypoczynku.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej uczyło się 478 uczniów w 18 oddziałach:

  • II Liceum Ogólnokształcące 6 oddziałów – 163 uczniów
  • Technikum Nr 1: Technikum Elektryczne, Technikum Informatyczne , Technikum Ekonomiczne i Analityczne 12 oddziałów –315 uczniów

Najwyższą średnią wśród klas promocyjnych uzyskały klasy:

w Liceum Ogólnokształcącym:

II bm LO śr. 4,03  wych. p. Kamil Roksela

w Technikum Nr 1:

III bc TI i Tek zawód ekonomista  śr. 5,27  wych. p. Dorota Bazyluk

Średnia ocen klas promocyjnych w:

LO –3,97

Technikum – 4,02

Średnia ocen w Zespole Szkół klas promocyjnych 4,01

Liczba uczniów ze średnią ocen 4,0 i więcej w klasach promocyjnych:

LO – 47

Technikum –108

Liczba uczniów ze średnią 4,75 i więcej:

LO – 19

Technikum-  49

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało wytypowanych dwoje uczniów z najwyższą średnią ocen:

w Liceum Ogólnokształcącym – uczeń II bm LO, śr. 5,88.

w Technikum – uczennica III bc TI i Tek ,śr. 5,92.

Tekst: Waldemar Mieszkowski