Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu

I nadeszły. Wyczekiwane od 10 miesięcy – WAKACJE! Wyjątkowo i ku miłemu zaskoczeniu uczniów ten rok szkolny zakończyliśmy 2 dni wcześniej niż zakładaliśmy. Już 19 czerwca o poranku podczas mszy św. w reszelskim kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła społeczność szkolna przyjęła boże błogosławieństwo od ks. proboszcza, by następnie udać się na uroczysty apel do hali sportowej. Pierwsza jego część dedykowana była klasie kończącej naukę w Zespole – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Młodsze koleżanki ze szkoły branżowej wyraziły podziękowania za wspólne lata i życzyły starszym koleżankom i kolegom powodzenia na dalszej drodze życia. Słowa refleksji i końcowe wnioski padły także z ust p.o. Dyrektora Szkoły p. Danuty Machnio, która i absolwentom i pozostałym uczniom złożyła życzenia bezpiecznych, pełnych wrażeń wakacji. Przybyły na uroczystość wicestarosta powiatu kętrzyńskiego p. Andrzej Lewandowski wręczył stypendium naukowe za osiągnięcia z języka niemieckiego na szczeblu ogólnopolskim uczennicy klasy III Technikum Ekonomicznego Annie Rozenberg. Pani Dyrektor szczególnie serdecznie podziękowała za współpracę obecnej na apelu p. Annie Sawickiej – przewodniczącej Rady Rodziców, która funkcję tę sprawowała przez ostatnie cztery lata. Wychowawca klasy III ZSZ p.Grzegorz Subocz wręczył świadectwa ukończenia szkoły swoim wychowankom, a ci otrzymali także upominki od szkoły. W dalszej części apelu wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem. P. Anna Jałoszewska i p. Dorota Parada podziękowały grupie projektowej Erasmus+ za działania, pomoc i wsparcie w ramach realizacji projektu. Podsumowano konkursy matematyczne i konkurs literacki „Niepewność jutra”. Wyróżniono najlepsze projekty na logo szkoły. P. Julita Okrąglewska wyraziła wyrazy wdzięczności dziewczętom, które starannie i systematycznie zapisują losy naszej szkoły na stronach kroniki szkolnej. Za rok obchodzić będziemy 65-lecie szkoły, a zapisywana jest już 17 księga. Pani Elżbieta Pupel wręczyła certyfikaty i liczne zaświadczenia tym, którzy w tym roku uczestniczyli w projekcie „Cyfrowo i zawodowo”. Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi odbyli zajęcia praktyczne w jednej z reszelskich drukarni i zebrali ogromne pochwały za pracowitość i odpowiedzialną postawę na stanowiskach pracy. Pedagog szkolny p. Natalia Diduch podziękowała członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu i wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy. Bardzo cieszy fakt, że w naszej szkole jest tak liczna grupa o wielkich sercach, gotowa pomóc potrzebującym. Apelowi towarzyszył zespół muzyczny naszych uzdolnionych wokalnie dziewcząt, które, gdy należało, wzruszały, a w innych chwilach wywołały uśmiech i wspomnienia. Na koniec uroczystości – ostatnie wspólne zdjęcie i spotkania w wychowawcami. A potem już tylko zasłużony odpoczynek…

Tekst: Julita Woźniakowska