Zapraszamy na promocję kolejnej publikacji CBK

Zapraszamy na promocję kolejnej publikacji CBK

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny do swojej siedziby w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11 w sobotę 24 lutego o godz. 10.00. Zaprezentowana zostanie kolejna publikacja CBK. Będzie to czwarta część cyklu „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego” pod tytułem „Zabytkowe obiekty użyteczności publicznej, przemysłu i techniki”. Publikacja podzielona jest na dwie części. Jak sam tytuł wskazuje album przedstawia obiekty, w których mieszczą się m.in. urzędy władz samorządowych (gmach starostwa, ratusze, magistraty), budynki szkolne, hotele, dworce kolejowe, hotele i karczmy, poczty, szpitale, sądy. Druga część albumu zawiera archiwalne zdjęcia obiektów przemysłowych i techniki, np. młyny, wiatraki, mleczarnie, czy cegielnie oraz zabytki hydrotechniczne.

Przypomnieć należy, że dotychczas ukazały się trzy publikacje przedstawiające zabytkowe obiekty sakralne, dwory i pałace oraz cmentarze. Dopełnieniem cyklu będzie album o historycznych układach ruralistycznych, urbanistycznych i krajobrazie kulturowym. CBK zamierza wydać ostatnią część w 2026r.