Zaproszenia do udziału w szkoleniach przygotowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie