Zaproszenie na LVII sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Zaproszenie na LVII sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 23 lutego 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LVII  sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i Kętrzynie w 2022 r.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określenia zakresu świadczonych usług;
  b) organizacji wspólnej obsługi kasowej dla  jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;
  c) zmiany uchwały Nr LII/434/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 października 2022 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi 
  i  jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku;
  d) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz -etap I”;
  e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
  f) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  g) zmiany uchwały nr XX/139/08 Rady Powiatu w Kętrzynie  z dnia 29 maja 2008 r.  w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego;
  h) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie.

11.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2023 r.

12. Zamknięcie LVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał:

Projekt uchwał LVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do LVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie