Zaproszenie na LX sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Kętrzynie

Zaproszenie na LX sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 2 czerwca 2023 roku (piatek) o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LX sesja nadzwyczajna VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie LX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
    b) zmian w budżecie powiatu na rok 2023.
  6. Zamknięcie LX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Linki do uchwał:

Projekt_uchwały w sprawie_zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035
Projekt_uchwały w_zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Link do LX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie