Zaproszenie na LXIV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Kętrzynie

Zaproszenie na LXIV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 10 października 2023 roku (wtorek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXIV sesja nadzwyczajna VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
    b) zmian w budżecie powiatu na rok 2023.
  1. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Linki do uchwał:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Link do LXIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie