Zarząd Powiatu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn

Zarząd Powiatu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej                                          w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/19  o pow. 0,1277 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33 900 zł                                wadium –  3 390 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/19 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 6 maja 2019 r. o godzinie 10 :00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/20   o pow. 0,1384 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna)                  o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 36 500 zł                                wadium –  3 650 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/20 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 6 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia   2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. 3

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/21 o pow. 0,1415 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna)   o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 37 200 zł                                wadium –  3 720 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/21 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 maja 2019 r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia  2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej   w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/22 o pow. 0,1396 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna)  o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 36 800 zł                                wadium –  3 680 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/22 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 maja 2019 r. o godzinie 12:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia  2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. 5.

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/23 o pow. 0,1486 ha, wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 900 zł                                wadium –  3 980 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/23 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 maja 2019 r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia  2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/24 o pow. 0,1299 ha, wraz  z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 34 400 zł                                wadium –  3 400 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/24 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 maja 2019 r. o godzinie 12:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

7.pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/25 o pow. 0,1296 ha, wraz  z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 34 400 zł                                wadium –  3 440 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/25 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia 2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

8. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/26 o pow. 0,1467 ha, wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 000 zł                                wadium –  3 800 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/26 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godzinie 12:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na w/w  działki, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 25 kwietnia  2019 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.