Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza drugi przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/19 o pow. 0,1277 ha,  dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33 230 zł                                       wadium –  3 300 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/19 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 4 kwietnia 2022 r. o godzinie  12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19222_ogloszenie_6.19_-BIP.pdf

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/20 
o pow. 0,1384 ha
, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6  wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10  (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 35 830 zł                                       wadium –  3 580 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/20 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 r. o godzinie  10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19223_ogloszenie_6.20_-BIP.pdf

3. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/28 o pow. 0,2590 ha, 5/1 o pow. 0,0416 ha, dla których  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 53 820zł                                        wadium – 5 380zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/28, 5/1 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 r. o godzinie  12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia  28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19224_ogloszenie_6.28_-BIP.pdf

4. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/29 o pow. 0,1560 ha, 5/2 o pow. 0,0251 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 40 970zł                                        wadium –  4 090 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/29, 5/2 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 6 kwietnia 2022 r. o godzinie  10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia  28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19225_ogloszenie_6.29_-_BIP.pdf

5. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/30                      o pow. 0,1598 ha, 5/3 o pow. 0,0220 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 760 zł                                       wadium –  4 170zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/30, 5/3 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 6 kwietnia 2022 r. o godzinie  12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia  28 marca 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19226_ogloszenie_6.30-_BIP.pdf

6. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/31                      o pow. 0,1598 ha, 5/4 o pow. 0,0180 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 630zł                                        wadium –  4 160 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/31, 5/4 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 kwietnia 2022 r. o godzinie  10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia  28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19227_ogloszenie_6.31_-_BIP.pdf

7. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/32                     o pow. 0,1465 ha, 5/5 o pow. 0,0184 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 340 zł                                       wadium –  3 840 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/32, 5/5 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 kwietnia 2022 r. o godzinie  12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia  28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19228_ogloszenie_6.32_-_BIP.pdf

8. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/33
 o pow. 0,1944 ha,
5/6 o pow. 0,0310 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50 660zł                                        wadium – 5 060 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/33, 5/6 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 kwietnia 2022 r. o godzinie  10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327,  do dnia  28 marca 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19230_ogloszenie_6.33-_BIP.pdf

9. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej
w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn
, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 91 (rów)  o pow. 0,3811 ha, 90 (ŁIV – łąka) o pow. 3,1190 ha, 89/2 (rów) o pow. 0,2637 ha, 92/2 (RIVb- grunty orne) o pow. 1,1658 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2 wraz
z 1/4 udziału  w działce nr 122 (droga) o pow. 0,14 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044669/6 oraz 1/2 udziału w działce nr 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044668/9, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 169 000 zł                                                    wadium –  16 900 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 kwietnia  2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.),  zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkanie w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Warunki zakwalifikowania do przetargu:

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 w zaklejonej kopercie z napisem „ Karolewo działka nr 91,90, 89/2, 92/2” w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 roku , aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, dokumenty określone  w ogłoszeniu.

Wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 6 lub 7 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 lub ze strony internetowej   www.starostwo.ketrzyn.pl

Wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 28 marca 2022 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Karolewo działka nr 91, 90, 89/2, 92/2”. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 6 kwietnia 2022 roku do godz. 14:00  na tablicy ogłoszeń (parter) Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie . Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.  

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19231_ogloszenie_dz._rolne-_BIP.pdf

W przypadku  przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej. 

Ogłoszenia  o przetargach  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,  opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/ w zakładce Tablica ogłoszeń-Nieruchomości, na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem http://starostwo.ketrzyn.pl/ oraz na stronie https://monitorurzedowy.pl/.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (89) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.