ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Kętrzynie
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu

„Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu na rok 2020.

Uchwała Zarządu Powiatu

Formularz Konsultacji Społecznych

Formularz Konsultacji Społecznych(Word)