Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024

Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024

Wykaz telefonów:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie – tel. 507 979 631;
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie – tel. 89 752 47 19, 606 805 289;
 3. Urząd Miasta Kętrzyn PGK „Komunalnik” – tel. 693 441 276;
 4. Urząd Miasta w Korszach:
  – dni robocze 7:30 – 15:30 – tel. 89 754 20 11;
  – całodobowo Wojciech Ruszczyk – tel. 530 186 171;
 5. Urząd Gminy w Reszlu:
  – Miasto Reszel – WPK Sp. z o. o. – tel. 89 755 06 31;
  – Gmina Reszel – Roman Luchowski – tel. 607 273 089;
 6. Gmina Srokowo – Zdzisław Pociej – tel. 510 478 078;
 7. Gmina Barciany – Grzegorz Całuch – tel. 721 003 223;
 8. Gmina Kętrzyn:
  – dni robocze godz. 7:00 – 15:00 – tel. 89 751 24 74, 89 751 36 66;
  – nagłe zgłoszenia dni robocze godz. 15:00 – 20:00 i dni wolne od pracy godz. 6:00 – 20:00 – tel. 502 835 529;
 9. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – tel. 89 751 71 38, Alarmowy: 998,112;
 10. Komenda Powiatowa Policji – tel. 89 752 92 00, Alarmowy: 997, 112.