Zmodernizowane zostaną kolejne drogi w powiecie kętrzyńskim


Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcia są współfinansowane w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycje zostaną wykonane w ramach zadań:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda – etap I.” – koszt  przedsięwzięcia wynosi 1 420 125,37 zł;
  2.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap I odcinka nr III”, koszt przedsięwzięcia wynosi 2 323 316,48  zł;
  3.  „Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap II”, koszt przedsięwzięcia wynosi 1 477 749,90  zł.

Przedsięwzięcia będą realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmiński oraz przez konsorcjum firm „Altor” sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.