Życzenia na Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Pracownika Samorządowego

Życzenia na Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim samorządowcom oraz pracownikom samorządowym najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Waszą codzienną służbę na rzecz społeczności lokalnej.

W imieniu samorządu powiatu życzenia składają starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka.