Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2022 r.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 21 listopada 2022 r.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdecznie podziękowania za trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Życzymy by nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.

W imieniu samorządu powiatu życzenia składają starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka.