Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom z powiatu kętrzyńskiego najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności

W imieniu samorządu powiatu życzenia składają starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka.