II Konkurs na opracowanie projektu graficznego LOGO Powiatu Kętrzyńskiego rozstrzygnięty

II Konkurs na opracowanie projektu graficznego LOGO Powiatu Kętrzyńskiego rozstrzygnięty

Komisja do oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Powiatu Kętrzyńskiego powołana przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie Uchwałą Nr 142/2019 z dnia 27 marca 2019 r. dokonała oceny prac konkursowych, które wpłynęły w ramach II Konkursu na opracowanie projektu graficznego LOGO Powiatu Kętrzyńskiego.

Komisja kierując się następującymi kryteriami:

  1. oryginalność znaku, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja znaku z Powiatem Kętrzyńskim;
  2. określenie charakteru Powiatu, jako regionu turystycznego o walorach przyrodniczych, jak również regionu o tradycjach kulturowych;
  3. estetyka formy graficznej;
  4. czytelność i funkcjonalność, łatwość konwersji;

uznała za najlepszą pracę, projekt logo opracowany przez Pana Johana Hass’a zamieszkałego w Gdańsku.