180 urodziny  patrona miasta Wojciecha Kętrzyńskiego.

180 urodziny patrona miasta Wojciecha Kętrzyńskiego.

Dzisiaj obchodzimy 180. rocznicę urodzin patrona naszego miasta – Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji w miejskim ratuszu miała miejsce konferencja popularno -naukowa „Wojciech Kętrzyński i jego czasy „. Wśród wykładowców, którzy zaprezentowali postać patrona i jego dokonania naukowe był
dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wykłady wygłosili również prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Jan Chłosta i prof. dr hab. Stanisław Achremczyk z Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz dr Seweryn Szczepański z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Po konferencji przedstawiciele organizacji, instytucji i władz złożyli kwiaty pod pomnikiem człowieka, który odegrał istotną rolę w historii Warmii i Mazur. Hołd patronowi miasta złożyła delegacja władz Powiatu Kętrzyńskiego w osobach: Jarosław Pieniak – Starosta Kętrzyński, Łukasz Wiśniewski – Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Zbigniew Mirosław Homza – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kętrzynie oraz Dagmara Barbara Iwaniuk – Członek Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego.