80. rocznica agresji ZSRR na Polskę

80. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na Polskę. Polscy żołnierze, którzy od 1 września toczyli ciężkie walki z hitlerowskimi Niemcami, nie byli w stanie przeciwstawić się siłom radzieckim. Wkrótce III Rzesza i ZSRR podpisały traktat wyznaczający granicę między okupantami i pieczętujący kolejny rozbiór Polski.

Pamięć tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, uczczono uroczystą Msza Święta w kościele Św. Jerzego w Kętrzynie, po której nastąpił przemarsz na Plac Armii Krajowej pod Pomnik w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom-Obrońców Ojczyzny 1939-1956. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń, środowisk politycznych, służb mundurowych, spółek komunalnych, organizacji oświatowych,  którzy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Delegacja Powiatu Kętrzyńskiego była reprezentowana przez Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie Grzegorza Prokopa.