Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

29 czerwca br. odbyła się LXI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie, podczas której radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Podjęcie uchwały nad wotum zaufania poprzedziła długa debata nad Raportem o Stanie Powiatu Kętrzyńskiego za poprzedni rok. Dokument ten prezentuje pracę Zarządu Powiatu oraz instytucji podległych samorządowi.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez starostę Michała Kochanowskiego dokumentu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu za rok 2022. Absolutorium jest wyrazem zaufania, potwierdzającym że Zarząd Powiatu w Kętrzynie właściwie zarządzał finansami Powiatu oraz dowodem uznania dla Zarządu za wysiłek, jaki włożył w realizację swoich zadań.

zdjęcie przedstawia Przewodniczącą Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia pracowników Starostwa Powiatowego w Ketrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia Radnych Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia obrady Rady Powiatu w Kętrzynie
zdjęcie przedstawia tablicę z wynikami głosowania