Akcja rekrutacja – nabór 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego

Akcja rekrutacja – nabór 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół ponadpodstawowych:

  • Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
  • Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
  • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.

Oferta edukacyjna jest dostępna w systemie elektronicznym na platformie VULCAN https://ketrzyn.edu.com.pl

Terminy rekrutacji:

• od 22 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 – termin na złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

• do 12 lipca do godz. 12:00 – termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

• 14 lipiec 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Ważne ! złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej oddziału sportowego, oddziału przygotowania wojskowego, gdzie wymagane są od kandydata szczególne indywidualne predyspozycje możliwe będzie w terminach: od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

I – termin 1 czerwiec do 13 czerwca 2023 r.

II – termin do 16 czerwca 2023 r.

Zapraszamy serdecznie do naszych szkół !!!