„ANTYMINA – PROFILAKTYKA Z PASJĄ” W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

„ANTYMINA – PROFILAKTYKA Z PASJĄ” W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

Profilaktyka uzależnień pod kierunkiem Leszka Korzenieckiego, przeprowadziła warsztaty w programie „Antymina” w kilku szkołach na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Udział w warsztatach w ramach programu „Antymina – Profilaktyka z Pasją” wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Srokowie, w Barcianach, Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kętrzynie. Prowadzący zajęcia na własnym przykładzie pokazali młodzieży, co dzieje się z ludźmi, którzy zbyt łatwo ulegają zgubnym wpływom alkoholu, narkotyków i innych używek. Choroby, zniewolenie, utrata kontaktu z najbliższymi, bezdomność, strach, cierpienie, przemoc, śmierć zaczynają towarzyszyć uzależnionym każdego dnia, dlatego tak ważne jest, by nie dać się wciągnąć w pułapkę w imię „dobrej zabawy”. Jako pierwszy prelegent występował, pochodzący z Węgorzewa, Leszek Korzeniecki, który podkreślał, że walka o osoby już uzależnione jest bardzo trudna. Podał, że nie warto łamać sobie życia przez własną naiwność i przekonanie, że „ja jestem inny, silny – uzależnienie mnie nie dosięgnie”. Potem zaprezentował, opracowany przez siebie krótki film animowany. Podczas warsztatów uczniowie nie tylko poznali etapy wpadania w nałóg, związane z tym niebezpieczeństwa, ale również dowiedzieli się, że wszystko czego doświadczają w swoim życiu powinno być następstwem ich własnych wyborów.

–Wielu młodych ludzi myśli, że sięgając po alkohol i narkotyki nie grozi im nic oprócz dobrej zabawy
– przyznał pochodzący z Przemyśla, Mirek „Kolah” Kolczyk, raper, który od lat z dużym zaangażowaniem działa na rzecz profilaktyki uzależnień. – Wiemy jak to wygląda w praktyce. Wielu ludzi ma zbyt lekkomyślne podejście do tego wszystkiego i tak naprawdę nie ma pojęcia w co się pakuje. My jesteśmy po to, żeby pomóc zrozumieć młodym ludziom czym jest uzależnienie oraz uświadomić, że niektórzy zanim się uzależnią mogą trafić na minę, która może wyrządzić im krzywdę, albo nawet zabić. Staramy się przestrzegać, ale też motywować ludzi.

Prowadzącym udało się trafić do młodych ludzi, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach. Najbardziej emocjonalne było wystąpienie Andrzeja pochodzącego z Nidzicy, który w wyniku rozpadu swojej rodziny, zaczął spożywać alkohol w wieku 13 lat. Potem przyszły narkotyki, a ciągły brak pieniędzy na używki zmusiły go do kradzieży za co znalazł się kilka razy w więzieniu. Ale wyszedł z tego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skołodowskiej – Curie, Irena Hadziewicz, po występie zespołu, wspomniała o jednym z absolwentów szkoły, który nie wyszedł z nałogu i kilka miesięcy temu zmarł. Podziękowała też grupie prowadzących warsztaty za trafiającą do serc i umysłów formę przekazu.
– Projekt udało się zrealizować w Powiecie Kętrzyńskim już po raz drugi. To bardzo ważne, że przekaz trafił do dzieci i młodzieży z naszego rejonu. Pragnę, by nasze dzieci były wolne od nałogów, i by w wolności mogły kreować swoje życie. Chcemy im w tym pomóc. Dziękuję wszystkim dyrektorom placówek, które zechciały z nami współpracować. Dziękuję także panom wójtom i burmistrzom za przychylność i pomoc. W przyszłym roku projekt skierujemy do kolejnych miejscowości Powiatu Kętrzyńskiego – podkreśla Marlena Szypulska – dyrektor Powiatowego Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie, koordynatorka projektu na Powiat Kętrzyński.

Realizacja spotkań odbyła się jako część ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Koordynatorem projektu już po raz drugi był Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie.