Arno Surminski z tytułem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.

Arno Surminski z tytułem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.

Na wniosek Jego Ekscelencji Pawła Hause Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie Rada Powiatu w Kętrzynie w drodze uchwały z dnia 19 września 2019 r. zdecydowała o nadaniu Panu Arno Surminskiemu tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”. Poniżej notka biograficzna.

Arno Surminski to jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych współczesnych pisarzy niemieckich. Urodził się 20 sierpnia 1934 roku w dzisiejszych Jegławkach (niem. Jäglack), gm. Srokowo, pow. kętrzyński. Jego ojciec, Max był krawcem i sołtysem. Po zajęciu wsi przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku, jego rodzice zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, skąd nie powrócili. On sam jako 11-letnie dziecko, po dramatycznych przeżyciach, dotarł w 1947 roku na zachód Niemiec do Szlezwiku-Holsztyna, gdzie został adoptowany przez rodzinę pochodząca z jego rodzinnej wsi. Po ukończeniu nauki i dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pracował jako drwal, powrócił w 1962 roku do Niemiec.
Osiadł w Hamburgu, gdzie założył rodzinę i mieszka tam do dziś (ma troje dzieci i sześcioro wnuków). Początkowo pracował jako radca prawny towarzystwa ubezpieczeniowego, potem jako niezależny publicysta ekonomiczny. Od 1972 roku zajmuje się pisarstwem, opublikował ponad 20 książek. Jak sam o sobie mówi, że już w czasach szkolnych pragnął pisać książki, bo „opowiadać piórem umiałem lepiej niż robić cokolwiek innego”. Wśród wielu powieści naczelne miejsce zajmuje „trylogia wschodniopruska”, na którą składają się epopeje „Jokehnen czyli jak długo jedzie się z Prus Wschodnich do Niemiec” (1974), „Polninken czyli historia niemieckiej miłości” (1984, wyd. pol. 1994) i „Grunowen czyli minione życie (1989, wyd. pol. 2014). W swoich książkach z sentymentem wspomina nie tylko swoją rodzinną wieś ale wiele innych miejscowości wchodzących w skład powiatu kętrzyńskiego. Opisał też ludzi, którzy kiedyś tam mieszkali, jak i obecnych mieszkańców. Często odwiedzał swoją małą ojczyznę i rodzinny dom, który został rozebrany pod koniec lat 70. XX wieku.
W Polsce jest mało znany, do chwili obecnej przetłumaczono tylko trzy jego powieści.
Po raz pierwszy oficjalnie w Kętrzynie Arno Surminski gościł 28 listopada 1994 roku, kiedy na wypełnionej po brzegi sali zamku odbyła się promocja jego przetłumaczonej na język polski książki „Polninken…”.W Niemczech został uhonorowany wieloma nagrodami literackimi. Arno Surminski jest autorem kilku zbiorów opowiadań i dwóch książeczek dla dzieci i młodzieży, a trzy jego powieści doczekały się adaptacji filmowej.

Opr. Tadeusz Korowaj