Budżet Obywatelski    Powiatu Kętrzyńskiego

Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego

Podczas VII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, która odbyła się 20.03.2019 r. radni podjęli Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego. Wobec powyższego informujemy, iż w bieżącym roku rozpoczynamy pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego skierowaną do mieszkańców naszego powiatu.
Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej.