Diagnostyczna rewolucja w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Diagnostyczna rewolucja w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Reszlu

W piątkowe przedpołudnie starosta kętrzyński Michał Kochanowski i wicestarosta Andrzej Lewandowski uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowej pracowni RTG w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Placówka wzbogaciła się w ultranowoczesny sprzęt medyczny m.in. aparat RTG, EKG, jonizatory powietrza, koncentratory tlenu.
Inwestycja związana z realizacją projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Reszlu. Dzięki zrealizowanemu projektowi została poprawiona jakość oraz większa dostępność badań diagnostycznych RTG i badań EKG. W ten sposób dokonano poprawę jakości świadczeń dla pacjentów wymagających terapii tlenowej oraz poprawiono efektywność pracy podmiotu leczniczego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 054 090,00 PLN
Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi z UE: 824 975,25 PLN

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor odnowionej pracowni RTG. Życzymy, by wszystkie inwestycje były tak sprawnie realizowane.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Pienia- Radny Rady Powiatu w Ketrzynie, Krzysztof Tytman- Radny Powiatu w Ketrzynie, Marek Janiszewski - Burmistrz Miasta Reszel, Katarzyna Ślimak - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej, Starosta Ketrzyński Michał Kochanowski, Piotr Węglarski Radny Rady Powiatu w Kętrzynie, Wicestarosta Andrzej Lewandowski
na zdjęciu Dyrektor ZOZ Katarzyna Ślimak, Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Radny Rady Powiatu w Kętrzynie Piotr Węglarski
Na zdjęciu: Jarosław Pienia- Radny Rady Powiatu w Ketrzynie, Krzysztof Tytman- Radny Powiatu w Ketrzynie, Marek Janiszewski - Burmistrz Miasta Reszel, Katarzyna Ślimak - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej, Starosta Ketrzyński Michał Kochanowski, Piotr Węglarski Radny Rady Powiatu w Kętrzynie, Wicestarosta Andrzej Lewandowski, Michał Krsiński
Na zdjęciu : Jarosław Pienia- Radny Rady Powiatu w Ketrzynie, Krzysztof Tytman- Radny Powiatu w Ketrzynie, Marek Janiszewski - Burmistrz Miasta Reszel, Katarzyna Ślimak - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej, Starosta Ketrzyński Michał Kochanowski, Piotr Węglarski Radny Rady Powiatu w Kętrzynie, Wicestarosta Andrzej Lewandowski
Na zdjęciu Olga Wanago, Krzysztof Tytman
na zdjęciu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski