Dofinansowanie do odbioru TV

Dofinansowanie do odbioru TV

Mając na uwadze wprowadzenie z dniem 27 czerwca br. zmiany standardu nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2-HEVC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poniżej zamieszczamy link do strony dotyczącej możliwości skorzystania z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne: https://www.gov.pl/web/dvbt2

plakat przedstawia możliwości skorzystania z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora