Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W czwartkowe przedpołudnie w cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie odbyło się spotkanie, podczas którego wręczona została promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioskodawcą tego zadania jest samorząd powiatu kętrzyńskiego, a beneficjentem parafia prawosławna położona przy ul. Limanowskiego 9 w Kętrzynie. Gospodarzami spotkania byli starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz ks. kpt. SG Paweł Siebiesiewicz. Promesa przekazana została na prace konserwatorskie i restauratorskie fresków Jerzego Nowosielskiego oraz na bieżącą konserwację stolarki okiennej. Podczas spotkania przy ul. Limanowskiego 9 w Kętrzynie beneficjentowi promesę wręczyli poseł na sejm RP Iwona Arent, poseł na sejm RP Jerzy Małecki oraz senator Małgorzata Kopiczko. Wartość dotacji przekazana parafii to 725.542,86 zł, z czego promesa wynosi 711.032,01 zł, stanowiąca 98 % dofinansowania całego przedsięwzięcia.

Wręczenie promesy dla parafii - od lewej na zdjęciu proboszcz parafi ks. Pawel Siebiesiewicz oraz senator Małgorzata Kopiczko
Wręczenie promesy parafii - przedstawienie działań związnych z inwestycją
Freski wykonanych w 1954 roku przez prof. Jerzego Nowosielskiego - praca podlegają renowacji