Duże wsparcie finansowe na remonty dróg

Duże wsparcie finansowe na remonty dróg

Wczoraj starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski byli gospodarzami ważnego wydarzenia. Przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kętrzyńskiego odebrali z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz parlamentarzystów symboliczne promesy na realizację zadań remontowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie do naszych jednostek trafi ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację zadań drogowych. Samorządowcom skuteczności w aplikowaniu o środki gratulowali poseł na Sejm RP Iwona Arent, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, senator RP Małgorzata Kopiczko oraz wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Udział w uroczystym wydarzeniu wzięli również Marta Kamińska – wójt gminy Barciany oraz Marek Olszewski – wójt gminy Srokowo.

Przekazane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umożliwią dofinansowanie ponad 9 km dróg lokalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego:

  • „Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb)” – zadanie realizowane przez samorząd powiatu;
  • „Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki” – zadanie realizowane przez samorząd powiatu;
  • „Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty – Wielewo” – zadanie realizowane przez samorząd gminy Barciany;
  • „Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny – Duje” – zadanie realizowane przez samorząd gminy Barciany;
  • „Remont drogi gminnej nr 125036N Gęsiki – Suchawa” – zadanie realizowane przez samorząd gminy Barciany;
  • „Remont dróg gminnych w Kosakowie na odcinku od km 0+000 do km 0+718,98. Drogi gminne Nr 127019N, 127017N. Dz. Nr 374, 177, 539, 173/1 Obręb Kosakowo” – zadanie realizowane przez samorząd gminy Srokowo.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  to ogromne wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi  kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Wręczenie promesy na remonty dróg - na zdjęciu wszyscy uczestnicy wydzrzenia
Wręczenie promes na remonty dróg - na zdjęciu od lewej starosta kętrzyński Michał Kochnowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
Wręczenie promes na remonty dróg - na zdjęciu od lewej wojewoda warmińsko mazurski Artur Chojecki, senator RP Małgorzata Kopiczko, wójt gminy Barciany Marta Kamińska oraz poseł RP Iwona Arent