Dzieje Miasta i Gminy Korsze przewodnik historyczny

Dzieje Miasta i Gminy Korsze przewodnik historyczny

Szanowni mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego. Dzięki uprzejmości Tadeusza Korowaja, Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego oddajemy w Państwa ręce kolejną niezwykłą publikację.

Książkę, dla której powodem do napisania stał się wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym i dorobkiem dziejowym przez lokalną społeczność. Widoczne jest to szczególnie u przedstawicieli pokolenia, które urodzone na omawianym terenie ma poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania. Dorobek dziejowy dawnych Prus należy do cywilizacji europejskiej, stąd np. nie sposób wyobrazić sobie historii architektury bez zamków (Malborka, Barcian czy Lidzbarka Warmińskiego), dworów i pałaców (Prosny, Drogosz czy Nakomiad), gotyckich kościołów (Fromborka, Sątoczna czy Kętrzyna). Obecnie nam przypadła rola kustosza tego dorobku, dziedzictwa kulturowego, które mamy obowiązek chronić i przechowywać. A dziedzictwo gminy Korsze skupia jak w soczewce historię regionu warmińsko-mazurskiego, dawnych Prus.

Publikacja do pobrania w formacie PDF: