Edukacyjne gry planszowe z historycznym tłem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie

Edukacyjne gry planszowe z historycznym tłem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie

Dnia 09.11.2018r. uczniowie klasy II z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie wraz z wychowawcą p. Iwoną K. spotkali się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie na historycznych grach niepodległościowych.
Za pomocą quizu wiedzy o historii Odzyskania Niepodległości młodzież utrwaliła wiadomości historyczne związane ze świętem 11 listopada. Po czym uczniowie wzięli udział w grach historycznych. Poznali biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego układając z 600 puzzli jego portret, co wymagało od nich dużej cierpliwości i koncentracji.
W trakcie rozgrywek uczestnicy za pomocą gry „Znaj Znak” uczyli się rozpoznawać symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, miejsca, odznaczenia, przedmioty, które nawiązywały do opisanych na kartach symboli. Dzięki grze „Memory”, „Pamięć 39” młodzież nie tylko ćwiczyła koncentracje, ale także utrwalała historyczną wiedzę. Inne gry „W obronie Lwowa”, „Warszawa” nawiązywały do walk o zdobycie Lwowa i obronę stolicy Warszawy. Młodzież także z chęcią przystąpiła do gry ”Ułóż hymn” układając prawidłowo 3 zwrotki hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, po prawidłowym ułożeniu kart i odwróceniu ich na drugą stronę z wyłaniał się przepiękny herb Polski. Edukacyjne gry planszowe z historycznym tłem to świetna zabawa, a zarazem atrakcyjna lekcja historii w zupełnie innej formie.