Głosujemy na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Głosujemy na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że zgodnie z § 3 pkt 7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/206/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r.  Organizacje Pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Kętrzyńskiego mogą oddawać swoje głosy na 1 kandydata do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

Głosować można  do dnia 07 listopada 2022 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl, zakładka – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencja (2022 – 2025) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, w jednym z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 – 15:00 od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta);
  2. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: „Karta do głosowania na Członka Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
III kadencji
:

Imię i nazwiskoNazwa organizacji zgłaszającej Kandydata

  1. Henryk Nosek – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jurand” Barciany
  2. Monika Ławrynowicz – Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie
  3. Maria Muchaldo – Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
  4. Danuta Kocięcka – Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
  5. Monika Darmofał – Karanowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych„Sztama”
  6. Małgorzata Biały – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych„Sztama”
Karta do głosowania