I sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

I sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego kadencji 2021 -2023. 10 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie trzynaścioro młodych radnych złożyło uroczyste ślubowanie. Tym samym zobowiązali się do czynnego działania na rzecz lokalnej społeczności.

Wybrano również Prezydium. Na stanowisko Przewodniczącego Rady młodzież wybrała Przemysława Kłys, Wiceprzewodniczącą została Anastasia Scheiba, a sekretarzem – Karolina Kłys.

Działalność Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego ma szczególny wymiar dla całej lokalnej społeczności. Praca radnych przyczyni się do upowszechniania idei samorządności wśród młodych ludzi z naszego regionu, uczy świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

W obradach Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego stronę samorządową powiatu reprezentowali starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka, którzy przekazali młodym radnym gratulacje oraz życzyli powodzenia i owocnej współpracy.

Wszystkim gorąco gratulujemy. Niech Wasza energia i entuzjazm będzie miała istotny wpływ dla rozwiązywania spraw istotnych dla naszej małej ojczyzny.

Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego oraz przewodniczą rady powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego
Zdjęcie przedstawia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego