Idziemy na kolejny rekord

Idziemy na kolejny rekord

Najpierw zdobycie środków, później przetarg, a 23 lutego podpisane umowy z wykonawcą.
„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda”. Zadanie obejmuje m.in. usunięcie zakrzaczeń i chwastów, demontaż starej nawierzchni, prace ziemne, budowę solidnej podbudowy drogi, układanie nowej nawierzchni oraz oznakowanie drogi.
Koszt inwestycji wynosi 2.668.174,31 zł.
Montaż finansowy: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; budżet Powiatu Kętrzyńskiego; budżet Gminy Kętrzyn. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Termin realizacji zadania to listopad 2024r.

na zdjęciu po prawej: Paweł Bobrowski, Andrzej Lewandowski, Olga Halina Wango, Michał Kochanowski, Inwestor.
Na zdjęciu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski i Olga Halina Wanago