Informacja o I sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o I sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 7 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się I sesja VII kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym Radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Powiatu w Kętrzynie.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie.

Link do sesji online