Informacja o IV sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o IV sesji VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 11 lipca 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się IV sesja VII kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja na temat działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Miasta Kętrzyn;
  b) wytypowania przedstawiciela Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie;
  c) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024 – 2030;
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
  w Reszlu;

  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024-2035;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2024;
  i) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
  -projekt uchwały numer 1
  -projekt uchwały numer 2
 9. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 czerwca 2024 r.
 11. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Link do sesji

Porządek posiedzeń komisji stałych:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska