Informacja o LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 26 października 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXV sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Analiza sytuacji oświaty w Powiecie Kętrzyńskim za 2022 r.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2023 r. Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie oraz Staroście Kętrzyńskiemu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
  b) wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej;
  c) ustalenia   na  obszarze  powiatu  kętrzyńskiego   opłat   za   usuwanie  pojazdu  z  drogi   i   jego   przechowywanie   na   parkingu   strzeżonym   oraz   wysokości    kosztów w  przypadku  odstąpienia  od  wykonania  dyspozycji  usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku;
  d) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2024 roku;
  e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z kontroli  przeprowadzonej
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu dwóch pomieszczeń garażowych o pow. 19,90 m2 oraz pow. 19,30 m2 stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdujących  się w budynku położonym w Kętrzynie  przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/1;
  g) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty vendingowe pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  h) zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
  i) rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku o umożliwienie oceny działania starostwa i pracowników starostwa;
  j) rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku dotyczącego poprawienia pracy starostwa;
  k) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński.
 10. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. oraz LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2023 r.
 12. Zamknięcie LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał do pobrania

Link do LXV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie