Informacja o otrzymaniu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Informacja o otrzymaniu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” powiat kętrzyński otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo, z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez powiat wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.