Informacja o XL sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XL sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie XL sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 5.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Kętrzyńskiemu oraz Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego.
 10. Analiza sytuacji oświatowej w Powiecie Kętrzyńskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  w Kętrzynie.
 13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie.
 14. Wybór Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących
w 2022 roku;

b) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku;

c) zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r.  w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

d) zamiaru utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie;

e) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

g) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;

h) przedłużenia terminu do załatwienia skarg na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

16. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu z 23 września 2021 r.

17. Zamknięcie XL sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, sesja odbędzie się bez udziału publiczności oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na: link do sesji

Projekty Uchwał do pobrania w spawach: