Informacja o XLIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 26 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu  Powiatu  Kętrzyńskiego;
  b) przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej;
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
  d) zmian w budżecie powiatu na rok 2022.

10. Podjęciestanowiska w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego.

11. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2022 r.

12. Zamknięcie XLIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekt uchwał XlIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Link do XLIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie