Informacja o XXIX sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXIX sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXIX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński. 

  1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

b) zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 c) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodka interwencji kryzysowej oraz mieszkania chronionego treningowego;

 d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

 f) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;

 g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

9. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 listopada 2020r.

10. Zamknięcie XXIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.